Home » Multimedia dan Islam by Siti Fatimah Abdul Rahman
Multimedia dan Islam Siti Fatimah Abdul Rahman

Multimedia dan Islam

Siti Fatimah Abdul Rahman

Published 1999
ISBN :
Paperback
239 pages
Enter the sum

 About the Book 

Kini kita berada dalam era teknologi maklumat di mana multimedia adalah salah satu komponen utamanya. Seperti masyarakat lain, masyarakat Islam juga tidak terkecuali dari menerima tempias kesan perkembangan teknologi ini. Bagi membolehkan masyarakatMoreKini kita berada dalam era teknologi maklumat di mana multimedia adalah salah satu komponen utamanya. Seperti masyarakat lain, masyarakat Islam juga tidak terkecuali dari menerima tempias kesan perkembangan teknologi ini. Bagi membolehkan masyarakat Islam sama-sama menyertai arus perdana ini, maka maklumat serta penerangan berkaitan dengan multimedia amat diperlukan agar kita dapat memahaminya dan membuat perancangan yang sesuai demi kepentingan ummah.Buku ini menyentuh tentang :- Peranan dan Pembangunan Multimedia dalam Teknologi Maklumat Masa Kini- Kaedah Menggunakan Multimedia Sebagai Wadah Penyebaran Maklumat Islam- Kemampuan Multimedia d alam Memangkin Pembangunan MultimediaPeluang-Peluang Terkini dalam Industri Multimedia